Zajmujemy się inwestycjami gruntowymi.

Koncentrujemy nasze działania wokół wąskiej specjalizacji w zakresie inwestowania w nieruchomości gruntowe. Indywidualne podejście do każdego Klienta, przy uwzględnieniu Jego potrzeb i oczekiwań, pozwala na idealne dopasowanie oferowanych przez nas rozwiązań. czytaj więcej

Kontakt

ul. Młynarska 7 01-205 Warszawa
+48 502 832 632

Imperial Invest

do góry
Firma Imperial Invest powstała jako odpowiedź na ogólne zainteresowanie tematyką inwestycji gruntowych, traktowanych jako najbezpieczniejsza i najbardziej rentowna forma lokaty środków pieniężnych. Zespół specjalistów Imperial Invest swoje umiejętności zdobywał w firmach będących liderami na rynku w zakresie doradztwa nieruchomościowego. Dzięki uzyskanej szerokiej wiedzy i doświadczeniu koncentrujemy nasze działania wokół wąskiej specjalizacji w zakresie inwestowania w nieruchomości gruntowe.
Starając się zaspokoić oczekiwania i potrzeby naszych klientów, indywidualnie dobieramy rozwiązania dotyczące strategii inwestycyjnych, opieracjąc swoje działania na zróżnicowanym produkcie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji, zdobyte doświadczenie wspieramy współpracą z niezależnymi kancelariami urbanistycznymi, gwarantując naszym klientom odpowiednią weryfikację proponowanych ofert. Swoją ofertę kierujemy do indywidualnych i instytucjonalnych klientów inwestycyjnych, zapewniając im wysoko rentowne produkty przy jednoczesnej gwarancji ciągłości obsługi oraz braku zaangażowania właścicielskiego w procedurę inwestycyjną.

Inwestycje w grunty

do góry
Inwestycja w grunty, jak żadna inna forma inwestowania, w idealny sposób łączy jej bezpieczeństwo z wysokimi zyskami. Ograniczone zasoby ziemskie są gwarancją dobrze ulokowanych środków. Istotnym argumentem przemawiającym na korzyść tego typu rozwiązań jest również możliwość zachowania płynności finansowej, dzięki współpracy z kompetentnymi specjalistami oraz wynikającymi z niej różnymi sposobami zarządzania posiadaną nieruchomością ziemską. Poza możliwymi do przeprowadzenia procedurami bezpośrednio wpływającymi na wzrost wartości posiadanego gruntu, ziemia znakomicie sprawdza się jako produkt zabezpieczający oszczędności przed inflacją. Mimo znacznego wzrostu cen ziemi na przestrzeni ostatnich lat, wszelkie przesłanki wskazują na to, iż tendencja ta zostanie utrzymana. Wiąże się to również z terminem 1 maja 2016 r, kiedy to nastąpi zniesienie ograniczeń w nabywaniu polskich gruntów rolnych i leśnych przez obywateli i przedsiębiorców Unii Europejskiej. Prognozy analityków nie pozostają obojętne na ten fakt i przewidują w związku z tym znaczny wzrost cen gruntów w Polsce.
W swojej ofercie dysponujemy nieruchomościami gruntowymi o najwyższym potencjale wzrostu wartości oraz położonymi w najatrakcyjniejszych lokalizacjach. Nasi Klienci stają się właścicielami starannie wyselekcjonowanych gruntów wolnych od wszelkich obciążeń, a bezpieczeństwo inwestycji zapewnia zawarcie transakcji w formie aktu notarialnego popartego księgą wieczystą. Weryfikujemy grunty pod względem wielu czynników tak, aby móc zaoferować nieruchomość o możliwie największym potencjale inwestycyjnym, przy zachowaniu parametrów będących bezpiecznym fundamentem do maksymalizacji zysków i płynności inwestycji.

Inwestycje w grunty charakteryzują się wysokimi zyskami dzięki:

 • naturalnemu wzrostowi cen,
 • możliwości uzyskania dopłat bezpośrednich,
 • możliwemu wielokrotnemu wzrostowi wartości w przypadku przekształcenia gruntu z rolnego na budowlany,
 • możliwości dokonania podziału i uzbrojenia terenu,
 • potencjalnemu wzrostowi cen związanemu z realizacją inwestycji w danym regionie, takimi jak budowa dróg, sieci wodociągowych oraz kanalizacji,
 • budowie osiedli domów jednorodzinnych, hoteli itp.

Każdą z oferowanych nieruchomości analizujemy pod kątem:

 • przeznaczenia zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
 • uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • stanu prawnego,
 • klas bonitacyjnych ziemi,
 • obecnej i planowanej infrastruktury drogowej,
 • lokalizacji mediów,
To tylko wybrane aspekty, których właściwe rozpoznanie jest warunkiem powodzenia inwestycji.
Niewątpliwym atutem współpracy z firmą Imperial Invest jest kompleksowa obsługa inwestycji na każdym jej etapie. Nasi Klienci mogą liczyć na doradztwo w zakresie prawa i podatków. Indywidualne podejście do każdego Klienta, przy uwzględnieniu Jego potrzeb i oczekiwań, pozwala na idealne dopasowanie oferowanych przez nas rozwiązań.

Apartamenty z gwarancją najmu

do góry
System Condo jest alternatywną i unikatową formą inwestowania w nieruchomości hotelowe. Strategia inwestycyjna obejmuje kupowanie na własność apartamentów hotelowych w atrakcyjnych turystycznie lokalizacjach, z gwarancją dodatkowego i stałego dochodu z najmu. Właściciel w ramach podpisanej umowy najmu przekazuje apartament w zarządzanie wyspecjalizowanej firmie, której celem jest wygenerowanie odpowiedniego zysku.
Niezależnie od sytuacji na rynkach kapitałowych, produkt Condo otwiera nowe możliwości inwestycyjne, biorąc pod uwagę potencjał tkwiący w rynku nieruchomości hotelowych. Od wielu lat wzrasta zapotrzebowanie na luksusowe hotele, zwłaszcza przez zagranicznych turystów, którzy chętnie odwiedzają nasze górskie oraz morskie kurorty. Oprócz czerpania zysku z gwarantowanego najmu, apartamenty są traktowane przez właścicieli jako Second Home.

Zalety inwestycji Condo:

 • Własność potwierdzona wpisem do ksiąg wieczystych,
 • Umowa najmu zawierana z doświadczonym operatorem hotelowym,
 • Pobyt właścicielski,
 • Gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału,
 • Możliwość uzyskania zwrotu VAT,
 • Wzrost wartości nieruchomości w czasie,
 • Zyski wypłacane w postaci stałych rent.

Dane kontaktowe

Adres:
Imperial Invest ul. Młynarska 7 01-205 Warszawa
Telefon: +48 502 832 632
Email: biuro@imperialinvest.pl

Formularz kontaktowy

Pole źle wypełnione

Pole źle wypełnione

Pole źle wypełnione

Pole źle wypełnione

Mapa dojazdu